Zakat Perniagaan

WILAYAH : NASIONAL,
Zakat Perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan.

Hadits yang mendasari kewajiban menunaikan zakat ini adalah:

"Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang." (HR. Abu Dawud)

“Ambillah dari sebagian harta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka, dan do’akan lah mereka karena sesungguh nya do’amu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (At Taubah: 103)

Ketentuan Zakat Perniagaan

1. Usaha telah berjalan 1 tahun
2. Nisab zakat niaga adalah senilai 85 gram emas
3. Kadar Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%
4. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan

Cara Menghitung Zakat Perniagaan

Besar zakat = [(Modal diputar + Keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian)] x 2,5 %
Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nisabnya adalah 20 dinar emas (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp 587.660,- = Rp 49.951.100,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % Contoh : Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sbb :

Sofa atau Mebel belum terjual 5 set Rp 37.000.000
Uang tunai Rp 17.000.000
Piutang Rp 11.000.000
Jumlah Rp 27.000.000
Utang & Pajak Rp 11.000.000
Saldo Rp 81.000.000
Besar zakat = 2,5 % x Rp 81.000.000,- = Rp 2.025.000,-
Tidak ditemukan hasil

Admin

Created May 22, 2018 NASIONAL

Campaign Tidak Terbatas

Rp.0 dari Rp.1,000,000,000 kebutuhan dana

0% Terkumpul by 0 Donasi Zakat